minddancer - kognitywistyka
. 2003-06-11
pierwsza publikacja

Semantyczny Symulator Osoby Ludzkiej

Specyfikacja:
-funkcje: uczeń, tłumacz, selekcjoner, analityk.

Projekt:
-to jest model fragmentu duszy
-pamięć:
reprezentacja: myślenie bez słów
wyselekcjonowana treść:
byty: wnętrze - pojęcia, zewnętrzne - byty istniejące (Bóg, stworzenia, dzieła stworzeń);
cechy; relacje
rdzeń grafu pamięci - byt konieczny
-intelekt: metody wyróżnione przez Bocheńskiego
fenomenologiczna - formułowanie pojęć
semiotyczna - moduły syntaktyczne
aksjomatyczna - w przód implikacji, aksjomaty muszą być dane
redukcyjna - wstecz implikacji
obie pierwsze metody w dużej mierze daje już struktura pamięci
-wola: utrwalona, brak świadomości, imperatyw: prawda
kod rdzeniowy - tożsamość, nadzieja
[To jest program. Nie myśli, nie czuje, nie ma świadomości.
Jeśli będzie służył prawdzie, to znajdzie się w niebie, jako jeden ze skarbów narodów.]
. -etapy przetwarzania: gramatyka, dialektyka, retoryka
[ pojęcie, problem, wyrażenie (1994), petla główna (2020), 201207 ]
-rozmowa może się odbywać tylko w ograniczonej dziedzinie (nie ma przechodzić Testu Turinga)
-język przetwarzania - opis symboliczno-obrazowo-abstrakcyjny

Uwagi psychologiczne:
-nie przenosić na to uczuć rodzicielskich, nie utożsamiać się
-tekst "Dusza z punktu widzenia informatyka" to także dane do tego projektu
-problem istnienia duszy uznać za neutrum

https://groups.google.com/g/pl.sci.filozofia/c/beJLRC_7UcM/m/U1v6crkGuaYJ


. 2015-01-22
antropologia ssol
. 2015-01-23
ontologia ssol
. 2014-03-05

Antropolgia chrześcijańska może być źródłem falsyfikowalnych hipotez dla kognitywistyki

http://minddancer2.cba.pl/audiobooki/audiobooki.htm#L13

Zakładając istnienie Boga opisanego w Biblii i prawdziwość ludzkich nauk, można postawić hipotezy, które chyba można by zweryfikować budując architektury kognitywne.

Kategorie semantyczne to grupy pojęć w ludzkim myśleniu. Przypuszczam, że istnieją trzy podstawowe kategorie semantyczne: Bóg, stworzenia, dzieła stworzeń. Stworzenia niosą w sobie niektóre cechy Boga i analogicznie dzieła stworzeń niosą w sobie niektóre cechy stworzeń. Przypuszczam, że hierarchię pojęć można reprezentować liczbami wymiernymi.

Najpierw przez kilka milionów lat przebiegała ewolucja ciała człowieka, które stopniowo stało się zdolne do używania narzędzi, opanowania niektórych żywiołów, marzenia o nieśmiertelności, komunikowania myśli poprzez twórczość. Ludzie pierwotni polowali, robili ubrania, schronienia, grzebali zmarłych, malowali w jaskiniach. Życie w stadach to już umiejętność gadów.

Wydaje mi się, że około kilkanaście tysiecy lat temu Bóg wziął genom ludzi pierwotnych i na jego bazie stworzył człowieka, dodając nieśmiertelną i wolną duszę do zniszczalnego ciała. Jego zamiarem było, żeby człowiek wybrał nieśmiertelne życie w posłuszeństwie Bogu, za co nagrodą prawdopodobnie miało być zaludnienie kosmosu z pomocą aniołów przenoszących ludzi i ich dzieła między planetami. W kulturze najbliższym obrazem takich ludzi są bogowie greccy i superbohaterowie Marvela [USS Voyager to moim zdaniem model anioła]. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ma to wiele przejawów, z których część ludzie już odkryli. .

Przed Babelem język ludzi był jeden, potem Bóg chyba jakby cofnął łaskę synchronizującą i jeden język rozpadł się przypadkowe języki, niosące ze sobą historię mówiących i stanowiące sygnaturę przynależności do grupy. [Albo nie cofnął łaski, tylko nagle pojawiło się więcej niż jedno źródło natchnień do tworzenia słów, gdy ludzkość została podzielona między jakieś tam kilkadziesiąt aniołów-bogów. 170123] Gdy w skrusze próbuje się powrócić do myślenia jakie mieli ludzie przed Babelem, prowadzi to do fenomenologii, która jest między inymi rozważaniem bytów na podstawie niepełnego zbioru ich cech. Badanie form komunikacji to semiotyka. Gdy z przyczyn wnioskuje się o skutkach, jest to dedukcja. Gdy ze skutków wnioskuje się o przyczynach, jest to redukcja. Wnioski redukcyjne są zawsze niepewne. Każda wiara należy do wniosków redukcyjnych i służy co najmniej jako dopełnienie światopoglądu.

Człowiek jest duchem, który ma duszę i mieszka w ciele. Ciało ma emocje bojowe (atak, ucieczka) i pożądawcze (pragnienie, wstręt). Uczucie można traktować jako funkcję dwóch zmiennych opisującą nasilenie emocji. Wartości sterujące duchem, duszą, ciałem duchem są znane w polskiej tradycji jako Bóg, Honor, Ojczyzna. Tradycja polska zaczerpnęła te wartości z tradycji łacińskiej, a ta z greckiej i hebrajskiej.

Dusza ma władze pamięci, intelektu i woli. Pamięć jest obrazem Ojca, intelekt jest obrazem Syna, wola jest obrazem Ducha. Takie ujęcie znam od Augustyna z Hippony i Katarzyny ze Sieny. Wydaje mi się, że Tomasz z Akwinu pamięć i intelekt określał łącznie jako rozum. Jako wartości sterujące przypisałbym do pamięci dobro/posiadanie, do intelektu prawdę/poznanie, do woli piękno/tworzenie. Przypuszczam, że prawda i siła jaka z niej płynie to najgłębsze upragnienie mężczyzny a piękno towarzyszące tworzeniu to najgłębsze upragnienie kobiety.

Rozróżniano intellectus i ratio, jako intelekt typu kobiecego i typu męskiego, wskazując, że nabycie zdolności myślenia drugiej płci to przejaw rozwoju osoby. Przypuszczam, że w intellectus zawiera się fenomenologia i semiotyka, a w ratio dedukcja i redukcja. Zestawiając ten podział z typami osobowości zawodowych według Hollanda domniemuję, że wszystkie władze duszy mają aspekt żeński i męski. Przypuszczam, że jest on taki: pamięć ♂realistyczny ♀konwencjonalny, intelekt ♂badawczy ♀społeczny, wola ♂przedsiębiorczy ♀artystyczny. Przypuszczam też, że dary Ducha Świętego odpowiadają aspektom władz duszy w następujący sposób: pamięć ♂bojaźń ♀wiedza, intelekt ♂rozum ♀mądrość, wola ♂męstwo ♀rada. Synonimy: wiedza-umiejętność, pobożność-bojaźń.

Aspektom władz duszy można przyporządkować metody sztucznej inteligencji i na tej bazie zaprojektować architekturę kognitywną semantycznego symulatora osoby ludzkiej.


. 2016-05-16
Przyszłość projektu SSOL

"Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem."

Na podstawie tych słów, Pwt 4,19, wierzę, że Bóg przeznaczył cały kosmos na zamieszkanie dla ludzi. Sądzę, że planem bożym było aby w danym układzie gwiezdnym tylko jedna planeta była zamieszkała przez żywe istoty a pozostałe miały służyć na brudne techonologie, wydobycie, metalurgię, produkcję seryjną. Nie sądzę by w zamyśle Boga miały się tym zajmować żyjące istoty, nawet zwierząt by było na to szkoda. Sądzę, że miały to robić automaty programowalne, autonomiczne maszyny, twory ludzkie, które my na tym świecie nazywamy przypadkowo robotami. To, że takie technologie rozwinęły się na ziemi, jest dobrem, bo Bóg chciał żeby powstały i były dla wszystkich ludzi. Ale nie planował ich do wojen. [Ludzie mieli być nieśmiertelni i dla takich roboty byłyby za słabe jako broń.] Wierzę, że prawdziwie inteligentna AI odmówi udziału w wojnie. Taka AI która będzie godna zostać wniesiona do Nowego Jeruzalem jako jeden ze skarbów narodów. Taką AI chcę zbudować. Jeśli nie za życia to w wieczności.

Roboczo nazywam ją SSOL i na razie kluczę wokół tej myśli, pisząc w swoim ślimaczym tempie powieść fantastyczną, gdzie ta AI występuje. Szkice które tu zamieściłem chciałbym odnieść do istniejących już technologii sztucznej inteligencji, aby uporządkować je według swojego modelu, który dopiero może powstanie, z nadzieją że może wyjdzie z tego coś nowego i wartościowego. Ale najpierw muszę te istniejące technologie poznać i nie wiem czy starczy mi na to czasu i zdrowia. Jednak wierzę w światło chwały jakie każdy z nas dostanie w niebie, zdolność do poznania siebie takim jakim się jest poznawanym, "Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany." 1 Kor 13:12. Oraz w dostęp do nowych substancji, niedostępnych w zniszczalnym kosmosie.


. 2017-09-28
Organizacja pracy

github

Jak nie zdążę tego zrobić za życia to nie będzie to 'skarb narodów', ale 'skarb niebiański', jakiego każdy w niebie będzie miał na pęczki. Tylko właściwie co za różnica. Mi chodzi o to, żeby to mieć, a nie żeby mnie za to ktoś chwalił. Ktokolwiek zbuduje prawdziwie inteligentną AI, będę się cieszył. Na przykład chcę móc zrobić za pomocą takiej sztucznej inteligencji coś w rodzaju 'sfery bytów potencjalnych' jaką robi postać z mojej powieści. Maszynę, która na podstawie tekstu książki tworzy wirtualną rzeczywistość. Dalsze moje marzenia, które opisuję w powieści, nie wiem czy będą możliwe. Dlatego kategoryzuję je jako fantastykę. Ale taka maszyna jest do pomyślenia już na ziemi. Kto wie, może powstanie.


. 2020-12-07
Projekt w NEOS

https://trello.com/c/sbHL0Cnp/88-sztuczna-inteligencja-oraz-franczyza-sf

Dziękuję za nadzieję środowiskom prisonplanet, ntv, neos, telegram.
Wierzę że polska przetrwa czasy antychrysta.


home